Life on the Edge of the Cliff
  • sammenligning av støtte til unge med Asperger, ADHD og Tourettes syndrom ved overgang til voksenlivet i Norge, Italia og Tsjekkia. Forskningsrapport av Tracey Francis @
"Fagfolk og utøvere, så vel som unge og deres familier, identifiserte i stor grad svært like utfordringer i sine egne systemer til tross for den svært sosiale, kulturelle og spesielt økonomiske bakgrunnen i de tre landene.
Disse utfordringene inkluderte:
· For mye fokus på teori, ikke nok fokus på å gjøre en praktisk forskjell.
· Unnlatelse av å tenke, planlegge og finansiere langsiktig.
· Tjenesteledere uten kontakt med de daglige opplevelsene til de unge og familiene.
· Manglende forståelse og spesialkunnskap blant tjenesteutøvere, særlig innen utdanning og helse.
· For lite samarbeid på tvers av tjenester.
· Rigide systemer og strukturer som fungerer som en barriere for fleksibel levering av tjenester.
· Økende tjenestegap: sprik mellom eksisterende tjenester og  behovet."
 
Les hele rapporten her: 

Har du tanker eller kommentarer til vår nettside?

Del gjerne dine tanker og meninger med oss. Har du kreative innspillog ideér? Fyll ut skjema og send inn!

Last ned brosjyre

Se Nevromangfoldbrosjyren HER

Nevromangfold - Ressurs i arbeidslivet

hands smMangfold i bakgrunn, faglig opplæring, kjønn, kultur og individuelle kvaliteter gir fordeler som de fleste bedriftsledere er kjent med i dag.  Men fordelene med nevromangfold er ofte ukjent.  Fordi hjernen til nevro-atypiske mennesker er koblet annerledes enn nevrotypiske, kan de gi nye perspektiver i bedriftens verdiskapning.