Stressmestring for arbeidstakere med Autisme

Autismeforeningen i Sør-Trøndelag vil i samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge (USN), NTNU og St. Olavs Universitetssykehus søke ExtraStiftelsen om midler til et treårig forskningsprosjekt (2019-2021) med tema persepsjonsvansker og stressmestring i arbeidslivet. Prima AS i Trondheim og Spesialistbedriften i Ålesund er partnere som skal bidra med å utarbeide brukergrensesnitt og teste systemene.Eventuell tildeling av midler skjer i oktober 2018.

Nedenfor er et populærvitenskapelig sammendrag:

Autismespektret er bredt og omfatter forskjellige diagnoser som er relatert til hverandre, som infantil autisme, Asperger-syndrom, atypisk autisme og uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (PDD-NOS). Mange innen spekteret har tilleggs-diagnoser og utfordringer med forskjellige og delvis omfattende symptomer. Eksempler kan være utviklingshemming i forskjellige grader, alvorlige språk- og kommunikasjonsvansker (evt. mangel på språk), epilepsi, psykiske og somatiske lidelser, angst og søvnproblemer, som alle påvirker produktiviteten på jobben. I de senere årene har det vært registrert en kraftig økning i antall personer med autisme spektrumdiagnoser. Det anslås at ca. 1% av befolkningen kan være innenfor autismespektret over hele verden, som indikerer en autismepopulasjon på ca. 50000 bare i Norge. For å ivareta deres behov gjennom hele livet er det avgjørende at disse mennesker får forskjellige og individuelt tilpassede typer hjelp og oppfølging.

ASD betraktes som en gjennomgripende lidelse som kan medføre sensoriske perseptuelle anomalier, som for eksempel en overfølsomhet for kontakt med andre mennesker. En utfordring er derfor å overvåke endringer i reaksjonsmønstre kontinuerlig og på en ikke-påtrengende måte for å tilpasse og minimere virkningen av sensoriske perseptuelle anomalier. Dette er enda mer utfordrende mht. arbeidsmiljøet. Mennesker med ASD har ofte en enestående evne til å fokusere på en oppgave over tid, som utgjør en samfunnsnyttig og ettertraktet ressurs. En ny rapport fra den norske regjeringen viser til at mange mennesker med autisme ikke utnytter sitt potensiale. Frustrasjonen og stresset som de opplever hver dag kan føre til redusert livskvalitet samt forverring i deres psykiske og fysiske tilstand.

Framsynte aktører i næringslivet satser på stressreduserende tiltak i arbeidsplassen for personer med ASD eller lignende utfordringer. For eksempel, Microsoft har funnet at hyppigere tilbakemeldinger, skriftlige møtesammendrag, og tydelige avklaringer av forventninger kan hjelpe ansatte til å lykkes med å øke situasjonsbevissthet. Kjernen her er et økt fokus på arbeidsledigheten og uutnyttet arbeidskapasitet for personer med ASD og lignende utfordringer, som for tiden utgjør 80+ %. Det er derfor viktig å inkludere disse menneskene på arbeidsplassen.
I dette perspektivet er det viktig å imøtekomme behovene til personer med ASD og lignende utfordringer, ved å muliggjøre hjelp av verktøy og teknologi for deres spesielle behov. Dette prosjektet har tett samarbeidet med selskaper som ansetter mennesker med ASD (PRIMA AS, Norge og Spesialistbedriften As), leger fra St.Olavs Universitetssykehus og forskningsgrupper fra USN og NTNU for å skape ASD-vennlige arbeidsmiljø slik at mennesker med ASD kan øke produktiviteten på jobb. I tillegg vil dette prosjektet bidra med kunnskap og innsikt om behov til mennesker med ASD for å inkludere dem bedre i arbeidsmiljøet og i samfunnet.

Har du tanker eller kommentarer til vår nettside?

Del gjerne dine tanker og meninger med oss. Har du kreative innspillog ideér? Fyll ut skjema og send inn!

Last ned brosjyre

Se Nevromangfoldbrosjyren HER

Nevromangfold - Ressurs i arbeidslivet

hands smMangfold i bakgrunn, faglig opplæring, kjønn, kultur og individuelle kvaliteter gir fordeler som de fleste bedriftsledere er kjent med i dag.  Men fordelene med nevromangfold er ofte ukjent.  Fordi hjernen til nevro-atypiske mennesker er koblet annerledes enn nevrotypiske, kan de gi nye perspektiver i bedriftens verdiskapning.