ADHD - styrker i arbeidslivet
  • Innovasjon
  • Hyperfokus
  • Kreativitet
  • Høyt energinivå
  • Produktivitet

 Innovasjon

ADHD-voksne ønsker å presse grensene. Voksne med ADHD pleier å kjede seg og distraheres lett. Mens det i noen tilfeller skjer at kjedsomhet og distraksjon kan ødelegge karrieren, kan det i andre tilfeller føre de til strålende innovasjoner og gjennombrudd.
Innovasjon er en av de store styrkene til ADHD-voksne. Voksne med ADHD kjemper med å godta status quo. Igjen, dette kan ødelegge en proffesjonell karriere dersom personen havner i feil type jobb.
Som et resultat trenger voksne med ADHD å unngå jobber som krever mye organisering, detaljerte oppgaver, eller som knytter dem til et skrivebord hele dagen. Jobber som regnskapsfører og administrativ sekretær rangerer blant noen av de verste jobbene for rastløse sinn.
På den annen side gir innovasjon og kreativitet gode muligheter for ADHD-voksne å trives og lykkes i kreative felt. ADHD voksne bør se på karrierer som krever innovasjon som f.eks teater, selvstendig næringsdrivende og salg. Disse karrierene er blant de best passende for voksne med ADHD.

Hyperfokus

Manglende fokus forårsaker nederlag for mange mennesker med ADHD. Medaljens bakside er imidlertid hyperfokus som viser seg å være en av styrkene til ADHD-voksne. Mens noen aktiviteter ikke makter å fange oppmerksomheten til voksne med ADHD, er det andre aktiviteter som tiltrekker ADHD-voksne på en måte så de ikke vil stoppe.
Hyperfokus passer godt inn i mange karrierer som er fokusert på problemløsing. Karrierer innenfor vitenskap eller teknologi passer godt med evnen til å hyperfokusere. Derfor vokser det fram voksne med ADHD som har suksess som vitenskapsforskere og spill- og datautviklere eller idrettsutøvere. Eksempler på hyperfokuserte voksne med ADHD er proff golfspiller Bubba Watson og gründer David Neeleman.

Kreativitet

Et sinn som aldri hviler er et sinn som alltid tenker og skaper. Vekst er avhengig av kreative energier. Tilfeldigvis trives og næres ADHD-voksne av kreative energier.
Noen ser de kreative sidene av ADHD som en stor fordel for voksne med ADHD. ADHD-voksne tenker naturlig utenom boksen. De trives i miljøer som krever kreativ tenkning. Mange bedrifter og samfunnet som helhet drar nytte av den kreative energien som mange voksne med ADHD har.

Høyt energinivå

Mange foreldre med ADHD-barn sliter med den høye energien som preger mesteparten av dagen. De sliter med å bare holde tritt med deres hyperaktive barn. Høy energi, skjønt, når kanalisert riktig, kan være en av de store styrkene til ADHD-voksne.
I kombinasjon med hyperfokus, gir høy energi det drivstoffet som gjør at enkelte forskere og innovatører fortsetter å jobbe lenge etter at jevnaldrene har gitt opp. Hyperaktivitet som ikke er fokusert kan føre til at familien blir overbelastet. Fokusert riktig, vil det høye energinivået drive en vellykket karriere og påfyll av kreative krefter.

Produktivitet

Et viktig resultat av hyperfokus kombinert med mye energi, leder til en annen styrke i ADHD-voksne, nemlig produktivitet. Med riktig innstilling og motivasjon kan trenden med mangel på interesse og dermed liten produktivitet, snues til  effektivitet og høyt produktivitetsnivå.
Når voksne med ADHD blir fokusert på et viktig problem, kan de produsere resultater i et fantastisk tempo. Voksne med ADHD har en hjerne som kjører konstant, og som kontinuerlig hopper fra oppgave til oppgave og tanke til tanke.
Trikset for å øke produktiviteten hos de fleste ADHD-voksne ligger i utnyttelsen av sinnets energi. Med riktig styring kan produktivitet bli en viktig styrke, og man kan si at "å ha ADHD faktisk øker produktiviteten."

Har du tanker eller kommentarer til vår nettside?

Del gjerne dine tanker og meninger med oss. Har du kreative innspillog ideér? Fyll ut skjema og send inn!

Last ned brosjyre

Se Nevromangfoldbrosjyren HER

Nevromangfold - Ressurs i arbeidslivet

hands smMangfold i bakgrunn, faglig opplæring, kjønn, kultur og individuelle kvaliteter gir fordeler som de fleste bedriftsledere er kjent med i dag.  Men fordelene med nevromangfold er ofte ukjent.  Fordi hjernen til nevro-atypiske mennesker er koblet annerledes enn nevrotypiske, kan de gi nye perspektiver i bedriftens verdiskapning.